navlım

navlım

Çarık dikmekte kullanılan ince kesilmiş hayvan derisi.


navlım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'v', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
navlım kelimesinin tersten yazılışı mılvan diziliminde gösterilir.