NİM ile biten kelimeler

NİM ile biten veya sonunda NİM olan kelimeler 331 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre NİM ile biten kelimeler

24 harfli

resim taşıyıcı yinelenim

23 harfli

eti senin, kemiği benim

22 harfli

bulaşımcıl tinciklenim, gıcıklanımcıl teprenim, hızlandırılmış devinim

21 harfli

hızlı tersine devinim, kör bağırsak irilenim, yalın uyumcul devinim, yavaşlatılmış devinim

20 harfli

bölgeçsel üngeçlenim, ısıklı demirseklenim, ısılüşersel tersinim, karınzar yelkinlenim, öğeciksel biçimlenim, söylemcil sinirlenim

19 harfli

en uygun gereksinim, göğüs yelpirinlenim, kan sidik eytilenim, tek resimli devinim, yeniden tinciklenim, yetergesiz beslenim

18 harfli

çözcül pürtüklenim, düğmük sütsüklenim, düzme eğin tükenim, ingicil dönüksenim, kalkansı berslenim, minimal gereksinim, optimal gereksinim, taşıyıcı yinelenim, tırnak pörtüklenim, üstüste periklenim, yörüngesel devinim

17 harfli

ardçıl bücürlenim, ardlaşık döllenim, bakiyeyi yüklenim, göğüs yelkinlenim, göreli gereksinim, görünüşte devinim, hızlı düz devinim, imik gözeneklenim, istemsel teprenim, kalkansı irilenim, kemik eşiniklenim, kulak eşiniklenim, öne dalan dilinim, öyken köfekilenim, tercil sezinlenim, tırnak bücürlenim, tırnak pürüzlenim, toplumsal devinim, üstüste berslenim, üstüste gebelenim, yakrıcıl önklenim

16 harfli

bağak bücürlenim, böbrek irinlenim, bürmeç irinlenim, dönemsel devinim, duraksız devinim, eksensel devinim, istençli devinim, karşı gereklenim, kensili seslenim, sidik göküşlenim, yulun yelpilenim, yürek ipçiklenim

15 harfli

alçak yinelenim, aşırı gürelenim, borga irinlenim, çapraz kiptenim, çene kenetlenim, çevre irinlenim, gerilimli yenim, göğüs irinlenim, halaza köklenim, içsel güdülenim, kan çişmiklenim, oynak irinlenim, özgüsel eşlenim, özgüsel tükenim, rasgele devinim, salt gereksinim, sarı yeşillenim, sür-git devinim, sürekli devinim, sürülen devinim, terle sezilenim, ...

14 harfli

aşın örselenim, bozuk seslenim, durmaz devinim, göğüs yelpinim, günlük devinim, halaza erlenim, işok türelenim, ivmeli devinim, kan pelinlenim, kan sidiklenim, kan siğitlenim, kan yelezlenim, karşıt devinim, kemik çözlenim, saymaca anonim, yıllık devinim

13 harfli

ara yinelenim, aralı devinim, bağır tükenim, beze derlenim, çift seslenim, deliksizlenim, düşey devinim, erliksizlenim, esnek gerinim, kan irinlenim, pürtükçelenim, sidiksizlenim, soyut öğrenim, ters teprenim, yat bezelenim, yükseköğrenim, zorla devinim

12 harfli

bers özlenim, çevirgelenim, çizintilenim, gerimcelenim, girişiklenim, ısıçözelenim, içercillenim, kan yelsinim, karşıt sinim, katı devinim, ostenitlenim, özel etkinim, pekişimlenim, salt sinonim

11 harfli

bölmüklenim, çukur yenim, devriklenim, dümrüklenim, düz devinim, emişiklenim, erişiklenim, eşiniklenim, genel yenim, gerdeklenim, gerdellenim, geri itinim, geyreklenim, işem erinim, katmerlenim, kindiklenim, köfekelenim, ortaöğrenim, pürtüklenim, seyreklenim, sinmiklenim, ...

10 harfli

antroponim, belirlenim, biçimlenim, birevlenim, bücürlenim, çeşitlenim, çireylenim, çiriklenim, çiziklenim, çökellenim, didimlenim, dişimsenim, dönüklenim, Esma Hanim, gereksinim, giriklenim, girimlenim, gökürlenim, içcillenim, ilköğrenim, indirgenim, ...

9 harfli

berslenim, börüsenim, bükülenim, değişinim, derilenim, emiklenim, emirbenim, ergilenim, erimlenim, eşinlenim, etkilenim, gebelenim, gerilenim, güdülenim, gürelenim, içiklenim, içinlenim, iğnelenim, inim inim, irinlenim, işemlenim, ...

8 harfli

beklenim, bellenim, birlenim, büklenim, çerlenim, çimlenim, çizginim, değşinim, devrinim, dinlenim, dişlenim, egilenim, göllenim, güçlenim, höşmenim, irilenim, itelenim, kezlenim, kiplenim, kirlenim, önklenim, ...

7 harfli

akronim, barenim, biyenim, çekinim, devinim, dilinim, direnim, dölenim, dönenim, efennim, elganim, geçinim, gerinim, girinim, homonim, imrenim, İrginim, irkinim, izlenim, mazenim, nimenim, ...

6 harfli

anonim, edinim, erinim, ginnim, izonim, neynim, özenim

5 harfli

binim, denim, genim, gınim, hanim, henim, Münim, sinim, yanim, yenim

4 harfli

anim, anim, inim

3 harfli

nim

Kelime Ara