NOM ile biten kelimeler

NOM ile biten veya sonunda NOM olan kelimeler 82 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre NOM ile biten kelimeler

25 harfli

kötücül pleomorfik adenom

24 harfli

kolanjiyohücresel adenom, skuamöz hücreli karsinom, yerinde sınırlı karsinom

23 harfli

adenoid kistik karsinom, en iyi yaklaşan polinom, hepatohücresel karsinom

22 harfli

bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom, çok değişkenli polinom

21 harfli

hepatohücresel adenom, karakteristik polinom, paratrikiyal karsinom, trigonometrik polinom

20 harfli

adenokistik karsinom, bazal hücreli adenom, kistik adenokarsinom, ultraküresel polinom

19 harfli

embriyonel karsinom, indirgenmiş polinom, meduller kromafinom, paratrikiyal adenom, türedışı, heteronom

18 harfli

koryonik karsionom

17 harfli

kistadenokarsinom, kolanjiyokarsinom

16 harfli

apokrin karsinom, cebirsel polinom, harmonik polinom, müsinöz karsinom, simetrik polinom

15 harfli

asiner karsinom, asinöz karsinom, karesel polinom, sebaseöz adenom, silyar karsinom, siringokarsinom, skiröz karsinom

14 harfli

tübüler adenom

13 harfli

adenokarsinom, diploit genom, fibrokarsinom, kistik adenom, kordokarsinom, koryokarsinom, kuasi-polinom, monik polinom, nonkromafinom, sabit polinom, silyar adenom

12 harfli

arjentafinom

11 harfli

adamantinom, disgerminom, koryoadenom

10 harfli

glukagonom, kistadenom, öz polinom

9 harfli

gastrinom, gastronom, heteronom, insülinom

8 harfli

astronom, dentinom, germinom, karsinom, lavdanom, metronom

7 harfli

homonom, melanom, polinom, seminom, şıvanom

6 harfli

adenom, ayanom, otonom, ürinom

5 harfli

genom, jenom, monom, venom

4 harfli

anom

3 harfli

nom

Kelime Ara