O ve o Landau simgeleri

O ve o Landau simgeleri İng. Landau order symbols O and o

(...)


O ve o Landau simgeleri için benzer kelimeler


O ve o Landau simgeleri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, O harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'O', ' ', 'v', 'e', ' ', 'o', ' ', 'L', 'a', 'n', 'd', 'a', 'u', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
O ve o Landau simgeleri kelimesinin tersten yazılışı irelegmis uadnaL o ev O diziliminde gösterilir.