ödenek ayırma prensibi

ödenek ayırma prensibi

bk. bütçenin ödenek ayırma ilkesi


ödenek ayırma prensibi için benzer kelimeler


ödenek ayırma prensibi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'd', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'p', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
ödenek ayırma prensibi kelimesinin tersten yazılışı ibisnerp amrıya kenedö diziliminde gösterilir.