ayırma prensibi

ayırma prensibi

bk. ayırma ilkesi


ayırma prensibi için benzer kelimeler


ayırma prensibi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'p', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
ayırma prensibi kelimesinin tersten yazılışı ibisnerp amrıya diziliminde gösterilir.