dışlanma prensibi

dışlanma prensibi

bk. dışlanma ilkesi


dışlanma prensibi için benzer kelimeler


dışlanma prensibi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'p', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
dışlanma prensibi kelimesinin tersten yazılışı ibisnerp amnalşıd diziliminde gösterilir.