Fisher prensibi

Fisher prensibi

bk. Fisher denklemi


Fisher prensibi için benzer kelimeler


Fisher prensibi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'i', 's', 'h', 'e', 'r', ' ', 'p', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
Fisher prensibi kelimesinin tersten yazılışı ibisnerp rehsiF diziliminde gösterilir.