odun arıları

odun arıları İng. horntails

Ağaçların odun katında gelişerek büyük zararlara yol açan zarkanatlılar familyası.


odun arıları için benzer kelimeler


odun arıları, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'd', 'u', 'n', ' ', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
odun arıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıra nudo diziliminde gösterilir.