yaprak arıları

yaprak arıları

ç. a. hay. b. Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zar kanatlılar familyası.


yaprak arıları İng. sawflies

Çeşitli türleri, kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası; testereli arılar, bıçkılı sinekler.


yaprak arıları için benzer kelimeler


yaprak arıları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', ' ', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yaprak arıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıra karpay diziliminde gösterilir.