öğeciksel bağ

öğeciksel bağ İng. atomic bond

Her öğeciğin bir ya da daha çok aksiciğinin katılmasıyla oluşan öğeciklerarası değerlik bağı.


öğeciksel bağ için benzer kelimeler


öğeciksel bağ, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'ğ', 'e', 'c', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
öğeciksel bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab leskiceğö diziliminde gösterilir.