okur danışmanı

okur danışmanı İng. reader's adviser

Okurlara kitap seçiminde yardım ederek, daha iyi bir okuma düzeyine ulaşmaları için çalışan kitaplık uzmanı.


okur danışmanı için benzer kelimeler


okur danışmanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'u', 'r', ' ', 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
okur danışmanı kelimesinin tersten yazılışı ınamşınad ruko diziliminde gösterilir.