okur okur

okur okur

(Mırıl mırıl, homur homur anlamına) Okramak fiilinin zarfıdır.


okur okur için benzer kelimeler


okur okur, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'u', 'r', ' ', 'o', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
okur okur kelimesinin tersten yazılışı ruko ruko diziliminde gösterilir.