okur kartı

okur kartı İng. reader's (user's) card

1. Kitaplıktan yararlanan okurun adını, adresini, kimi kez de ilgilendiği konuları belirten ve kitaplıkta korunan kart. 2. Okurun kitaplıktan yararlanmasını sağlayan, üzerinde açık kimliği bulunan kart. (Okurda bulunur.)


okur kartı için benzer kelimeler


okur kartı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'u', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
okur kartı kelimesinin tersten yazılışı ıtrak ruko diziliminde gösterilir.