okur hizmetleri

okur hizmetleri İng. reader's services

Kitaplık dermesine, gerekirse kitaplık dışındaki kaynaklara baş vurarak okura sunulan hizmet.


okur hizmetleri için benzer kelimeler


okur hizmetleri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'u', 'r', ' ', 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
okur hizmetleri kelimesinin tersten yazılışı ireltemzih ruko diziliminde gösterilir.