genel kamu hizmetleri

genel kamu hizmetleri İng. general public services

Yasama, dışişleri, dış iktisadi yardımlar, genel hizmetler, borç yönetimi ve temel araştırmalar gibi devlet yönetimi ile doğrudan ilişkili hizmetler.


genel kamu hizmetleri için benzer kelimeler


genel kamu hizmetleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
genel kamu hizmetleri kelimesinin tersten yazılışı ireltemzih umak leneg diziliminde gösterilir.