GEN ile biten kelimeler

GEN ile biten veya sonunda GEN olan kelimeler 447 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GEN ile biten kelimeler

24 harfli

daraçılı ikizkenar üçgen

21 harfli

yarı eşkıyılı dörtgen

20 harfli

ikizkenar genişüçgen

19 harfli

basit küresel üçgen, zorunlu değiştirgen

18 harfli

ikizkenar diküçgen, yerbenzeri gezegen

17 harfli

geniş açılı üçgen, kapalı dikdörtgen

16 harfli

altın dikdörtgen, bezikli sümülgen, çembersel çokgen, çeşitkenar üçgen, dışbükey dörtgen, eşkıyılı dörtgen, herhangi dörtgen, ikizkıyılı üçgen, tekerlekli üçgen

15 harfli

açık dikdörtgen, birinci köşegen, çembersel üçgen, dar açılı üçgen, dışbükey çokgen, dik açılı üçgen, düzenleyici gen, eşkenar dörtgen, hemizigotik gen, içbükey dörtgen, ikincil köşegen, ikizkenar üçgen, kardiyak büzgen, kılsal dinelgen, sitoplâzmik gen

14 harfli

dar açık üçgen, daraçılı üçgen, düzenli beşgen, düzenli çokgen, düzgün altıgen, eşkenar çokgen, eşkıyılı üçgen, içbükey çokgen, ikinci köşegen, kutupsal üçgen, küçük sümürgen, sinema-röntgen, toparsal üçgen, yardımcı üçgen, yükseltici gen

13 harfli

başçıl düzgen, deli dedirgen, delikli ilgen, denkleştirgen, Dikey dörtgen, düzgün beşgen, düzgün çokgen, eşkenar üçgen, holândrik gen, kapalı çokgen, kıvılkesilgen, koca sümürgen, küçü sümürgen, küçük gezegen, küresel üçgen, kürt büzülgen, regülatör gen, sarı sütlügen, tropokollagen, yakın gezegen, yarı geçirgen

12 harfli

alaca gergen, asal köşegen, Büyüksüvegen, demirdönegen, enhanser gen, esas köşegen, hipostat gen, homeotik gen, öksüz sergen, öldürücü gen, protoonkogen, raportör gen, serme sergen, taslak üçgen, yarıgeçirgen, Yazılıgürgen

11 harfli

açık çokgen, aglütinogen, Ambargürgen, antimutagen, buhca dügen, Büyüksergen, değiştirgen, demirdirgen, dev gezegen, dış gezegen, dik dörtgen, dikey üçgen, duplike gen, epistat gen, geniş üçgen, Küçüksergen, mutator gen, plâzmalogen, prokollagen, sefe sergen, sulu sebgen, ...

10 harfli

dış çokgen, dikdörtgen, fibrinogen, göz dirgen, iç gezegen, karagürgen, oput üçgen, Oyumgürgen, sessiz gen, Uzungürgen, yarennigen, yelegergen, yükseltgen

9 harfli

aladirgen, allel gen, ana ürgen, büldürgen, c-onk gen, çevrilgen, çöldürgen, çörtlegen, dar üçgen, dışçokgen, dik üçgen, dindirgen, dövdürgen, emeneşgen, heterogen, hıldırgen, hındirgen, hindırgen, hindirgen, iç çokgen, iç sergen, ...

8 harfli

alel gen, androgen, Aybirgen, belergen, bellegen, belürgen, beslegen, biçilgen, biçirgen, bişirgen, bitilgen, bitirgen, bizelgen, Böğürgen, bükülgen, büküngen, büşürgen, büzülgen, cegirgen, cicirgen, ciğirgen, ...

7 harfli

altıgen, Antigen, bilegen, bişegen, bişigen, değegen, delegen, depegen, dönegen, dörtgen, dünegen, edilgen, erdegen, eringen, Erülgen, eşingen, evirgen, ezilgen, gelegen, gevigen, gezegen, ...

6 harfli

anagen, ayegen, beşgen, bilgen, Birgen, bişgen, bitgen, büzgen, cergen, cingen, çekgen, çengen, çergen, çevgen, çingen, çokgen, çöğgen, çözgen, dırgen, dikgen, dilgen, ...

5 harfli

argen, aygen, bagen, bögen, cegen, cügen, çögen, degen, dugen, dügen, Efgen, engen, eogen, ergen, ezgen, Figen, Fügen, ilgen, izgen, kögen, legen, ...

4 harfli

igen

Kelime Ara