GEN ile başlayan kelimeler

GEN ile başlayan veya başında GEN olan kelimeler 740 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GEN ile başlayan kelimeler

25 harfli

genel ağ dizin hizmetleri, genel anlamlılık sınaması, genel borçlanma anlaşması, geniş alan bilgi sunucusu, Geniş göğüslü bronz hindi, geniş zaman kipinin şartı, genitoüriner şistosomozis, genleşmeli buhar tutucusu

24 harfli

geñ düşmek, (giñ düşmek), genel ağ iletişim kuralı, genel boğun agşak üstçül, genel giderler karşılığı, genel öğretim yöntemleri, genel satak dalgalanması, genel uygunluk bildirimi, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, genelleştirilmiş başkası, generalize transdüksiyon, genikulum nervi fasyalis, geniş döviz bant sistemi, geniş tam olmayan matite, genleşmiş biçimsel dizge, genleşmiş mantık dizgesi, gensel süreklilik kuramı

23 harfli

genel amaçlı bilgisayar, genel denge çözümlemesi, genel yönetim giderleri, geniş anlamda para arzı, geniş görüntülük işlemi, geniş yüzgeçli sazancık, geniş zaman sıfat-fiili, genişletilmiş öznitelik, genleyen soluman ergimi, geñşetmek, (geñşeltmek)

22 harfli

genel değilleme kuralı, genel finans ortaklığı, genel oynatım sineması, genel Riccati denklemi, genel satakda canlılık, genelden özele yöntemi, genelleşmiş eğretileme, genelleştirilmiş artık, genelleştirilmiş GARCH, geniş kapsam tasarrufu, geniş marjlı pariteler, geniş zaman isim-fiili, geniş zamanın hikâyesi, genişlik ayarı düğmesi, genitointestinal kanal, genleşme iki terimlisi, genlik değiştirimi, GD

21 harfli

gençler arası yarışma, genel kamu hizmetleri, genel tüketim vergisi, genel yapım giderleri, genelden özele kuralı, genelleşmiş faktoriel, genelleştirilmiş ARCH, geniş bir nefes almak, geniş veya kümeli hal, geniş yönetim bölgesi, geniş zamanm rivayeti, genişleme yolu eğrisi, genişlik göstergeleri, genototrofik hastalık, genu korporis kallozi

20 harfli

gençlik hormonu bezi, genel devlet bütçesi, genel doğrusal model, genel doğrusal süreç, genel gelenek boyutu, genel sayışım düzeni, genel servet vergisi, genel toplama kuralı, genelleştirilmiş IRF, genetik mühendisliği, geniş açılı ışıklık:, geniş dikkat çemberi, geniş kanatlı yarasa, geniş kapsamlı tasar, geniş parmaklı keler, geniş zaman görünümü, geniş-kulaklı yarasa, geniş-yapraklı salep, genişletilmiş bellek, genişletilmiş çarpım, genişletilmiş klavye, ...

19 harfli

Genç Alman Sineması, genel çarpma kuralı, genel denge analizi, genel denge teorisi, genel disponibilite, genel doğrusal grup, genel doğrusal öbek, genel eğilim modeli, genel kıl dökülmesi, genel özdeşleştirme, genime gerrah etmek, genin ileri bölgesi, geniş açılı ışıldak, geniş zamanın şartı, genişletilmiş model, Gennaus nycthemerus, genörgütsel yönetim, gensel denge kuramı

18 harfli

gen kontrol dizisi, genç endüstri tezi, genel anlak ölçeri, genel denge kuramı, genel gaz denklemi, genel satağa sürme, genel satak raporu, genel tatil ücreti, genelleşmiş kuvvet, genelleştirebilmek, genetik haritalama, genin geri bölgesi, geniş (açılı) ışın, geniş açılı mercek, geniş alanlı tarım, geniş anlamda para, geniş gagalıgiller, geniş halkalı ağaç, geniş perde demiri, geniş yapraklı saz, geniş zaman ortacı, ...

17 harfli

gen haritalanması, genç kız kahraman, gençler kitaplığı, gençlik suçluluğu, gençlik tiyatrosu, genel arakoruncak, genel asalakbilim, genel bilgi filmi, genel davranışlar, genel dekor planı, genel doğum oranı, genel satak ederi, genel sekreterlik, genel soymuklanım, genel tel urlanım, genel yargılıklar, genel-örtülü onam, genelleşik tel ur, genelleşmiş işlev, genelleştirebilme, genellik prensibi, ...

16 harfli

genç televizyonu, genel anlambilim, genel aydınlatma, genel derivasyon, genel dil bilimi, genel imbibisyon, genel işbırakımı, genel ses bilimi, genel yetkililik, genelleştirilmek, genetik ilerleme, genetik kirlenme, genetik ruhbilim, genez çom beldek, genez göbekliler, genez ırık ökeli, genezlik eylemek, geniş gönüllülük, geniş görüntülük, geniş görüşlülük, geniş karşılamak, ...

15 harfli

gen insersiyonu, gen klonlanması, genç erkek rolü, genç kaz besisi, gençleştirilmek, gençlik hormonu, genel ağ adresi, genel anestetik, genel anestezik, genel başkanlık, genel görünümlü, genel işbırakma, genel kütüphane, genel osteopeni, genel uyuşukluk, genel yazmanlık, genelleştirilme, genelleyebilmek, genellik ilkesi, genetik etkiler, Genetta genetta, ...

14 harfli

gen klonlaması, gencerek olmak, genç izlencesi, gençleştirilme, gençlik evresi, gendini bilmek, genel anestezi, genel coğrafya, genel dengelem, genel dilbilim, genel durguluk, genel gelirler, genel giderler, genel gökbilim, genel güvenlik, genel ışıklama, genel müdürlük, genel ruhbilim, genel sekreter, genel sıralama, genel sözleşme, ...

13 harfli

gen ekolojisi, gen kompleksi, gen mutasyonu, genç kız rolü, gençleştirmek, genel anamnez, genel antrepo, genel bağıntı, genel belirti, genel çalışma, genel dağılım, genel denetim, genel devinme, genel eşdeğer, genel görünüm, genel görüşme, genel güvence, genel katalog, genel oynatım, genel sertlik, genel sigorta, ...

12 harfli

gen aktarımı, gen frekansı, gen tedavisi, Gencellidere, gençleştirme, gençlik çağı, genel ayırım, genel başkan, genel devlet, genel eğitim, genel formül, genel gramer, genel günlük, genel kartel, genel mağaza, genel ödence, genel önerme, genel sıklık, genel sınama, genel sözlük, genel toplam, ...

11 harfli

geñ eylemek, gen füzyonu, gence papah, genç kuşluk, genç piyasa, Genç Sinema, genç yıldız, gendillemek, gendu gelen, geñek azmak, genel alıcı, genel bütçe, genel çekim, genel çözüm, genel denge, genel duygu, genel duysu, genel etken, genel etmen, genel gider, genel iğcil, ...

10 harfli

gen ailesi, gen havuzu, gen kümesi, gen lokusu, gen salısı, gen toprak, geñ, (giñ), gencleşmek, genç balık, genç filmi, genç irisi, genç koyak, genç oğlan, genç takım, gençleşmek, gençleşmiş, genegerçek, genel felç, genel fuar, genel grev, genel grup, ...

9 harfli

geñ etmek, gen olmak, Gencaslan, gencelmek, gencillik, genç âşık, Gençaslan, gençleşme, Gençosman, Gençtavus, gendizisi, genegereş, genel dil, genel kod, genel kot, genel pay, genelleme, geneltmek, genepakla, generatör, geñezirek, ...

8 harfli

geñ yaka, genbilik, genbinit, gencecik, gencecük, gencelim, Gencelli, gencelme, gencetip, genç kız, Gençtürk, gendirme, gendürüf, genel ad, genel af, genel ağ, genel iğ, geneleme, genellik, genelmek, generçek, ...

7 harfli

gen yer, geñ yol, genapla, genazma, genbini, genc ay, Gencalp, genceli, Gençağa, Gençali, Gençalp, Gençkal, gençler, gençlıg, gençlik, Gençsav, Gençsoy, Gençtan, gençten, gendeme, gendese, ...

6 harfli

geñaaz, genaba, genbağ, genber, Gencal, Gencan, Gencay, Gencek, Gencel, gencer, gencik, gencil, Gençay, Gençel, gençer, Gençsu, gendem, gendil, geneba, geneet, genepe, ...

5 harfli

genaz, genbi, gence, Genco, gende, gendi, gendü, genel, genem, gener, geneş, genez, genge, genim, geniş, geniz, genle, genne, genni, genñz, genom, ...

4 harfli

gena, Genc, genç, gene, geng, geni, genk, genş, gent, genu, genz

Kelime Ara