İçinde GENE geçen kelimeler

İçinde GENE geçen kelimeler 570 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gene aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gene anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GENE geçen kelimeler

25 harfli

ergene karı boşamak kolay, filogenetik sınıflandırma, genel ağ dizin hizmetleri, genel anlamlılık sınaması, genel borçlanma anlaşması, hareketli genetik element, verimden düşme (genetik),

24 harfli

bütçenin genellik ilkesi, eklemeli genetik değişme, ekonominin genel dengesi, genel ağ iletişim kuralı, genel boğun agşak üstçül, genel giderler karşılığı, genel öğretim yöntemleri, genel satak dalgalanması, genel uygunluk bildirimi, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, genelleştirilmiş başkası, generalize transdüksiyon, indirgenemez çok terimli, indirgenemez kapalı küme, üç ayaklı boru mengenesi

23 harfli

dikdörtgenel koşutyüzlü, dishormonogenetik guatr, gazların genel denklemi, genel amaçlı bilgisayar, genel denge çözümlemesi, genel yönetim giderleri, güvenlik genel yönetimi, indirgenebilir tam sayı, işletme genel giderleri, osteogenezis imperfekta, sakrokoksigeal agenezis, vergide genellik ilkesi, zincirli boru mengenesi

22 harfli

Clostridium sporogenes, Devletler genel türesi, Enterobacter aerogenes, genel değilleme kuralı, genel finans ortaklığı, genel oynatım sineması, genel Riccati denklemi, genel satakda canlılık, genelden özele yöntemi, genelleşmiş eğretileme, genelleştirilmiş artık, genelleştirilmiş GARCH, Listeria monocytogenes, olağanüstü genel kurul

21 harfli

çağrışımsal genelleme, dikdörtgenel konaçlar, ekonomide genel denge, epigenetik çeşitlilik, etiyopatogenetik tanı, fiyatlar genel düzeyi, genel kamu hizmetleri, genel tüketim vergisi, genel yapım giderleri, genelden özele kuralı, genelleşmiş faktoriel, genelleştirilmiş ARCH, gerilim osteogenezisi, indirgenebilir üleşke, kimyasal karsinogenez

20 harfli

allogenetik plankton, ana baba generasyonu, bağımsız genel satak, biyokimyasal genetik, Cartagene Antlaşması, dizinin genel terimi, epigenetik varyasyon, erken generalizasyon, genel devlet bütçesi, genel doğrusal model, genel doğrusal süreç, genel gelenek boyutu, genel sayışım düzeni, genel servet vergisi, genel toplama kuralı, genelleştirilmiş IRF, genetik mühendisliği, koca damar genelcesi, özek damar genelcesi, somatik embriyogenez

19 harfli

genel çarpma kuralı, genel denge analizi, genel denge teorisi, genel disponibilite, genel doğrusal grup, genel doğrusal öbek, genel eğilim modeli, genel kıl dökülmesi, genel özdeşleştirme, hipomiyelinogenezis, otogenetik plankton, parental generasyon, populasyon genetiği, spermatositogenezis, spontane generasyon, tölem;döl générique

18 harfli

aracıyla genelleme, BM Genel Sekreteri, dikdörtgenel dizge, ergeneci sıskalığı, genel anlak ölçeri, genel denge kuramı, genel gaz denklemi, genel satağa sürme, genel satak raporu, genel tatil ücreti, genelleşmiş kuvvet, genelleştirebilmek, genetik haritalama, in vitro mutagenez, Kartagenersendromu, kulaksal-ergenesel, marangoz mengenesi, sitogenetik harita, uyaran genellemesi

17 harfli

alt üçgenel dizey, ceza genel kurulu, Çingene pavuryası, demirci mengenesi, genel arakoruncak, genel asalakbilim, genel bilgi filmi, genel davranışlar, genel dekor planı, genel doğum oranı, genel satak ederi, genel sekreterlik, genel soymuklanım, genel tel urlanım, genel yargılıklar, genel-örtülü onam, genelleşik tel ur, genelleşmiş işlev, genelleştirebilme, genellik prensibi, genetik izolâsyon, ...

16 harfli

Açılım (genetik), adalet genelgesi, bebenek genelimi, bebenek genelten, bileme mengenesi, böbrek agenezisi, Çingene ahtapotu, Çingene palamudu, çingene palamutu, ergenesel balçık, genel anlambilim, genel aydınlatma, genel derivasyon, genel dil bilimi, genel imbibisyon, genel işbırakımı, genel ses bilimi, genel yetkililik, genelleştirilmek, genetik ilerleme, genetik kirlenme, ...

15 harfli

BM Genel Kurulu, Çingene pembesi, çingene sancağı, çingene yengeci, dar genel satak, disosteogenezis, dörtgenel biçme, epigenetik olay, ergenesel çamur, folikülogenezis, genel ağ adresi, genel anestetik, genel anestezik, genel başkanlık, genel görünümlü, genel işbırakma, genel kütüphane, genel osteopeni, genel uyuşukluk, genel yazmanlık, genelleştirilme, ...

14 harfli

akondrogenezis, boru mengenesi, damar genelimi, embriyogenezis, ergene yufkası, F1 generasyonu, F2 generasyonu, farmakogenetik, galaktogenezis, genel anestezi, genel coğrafya, genel dengelem, genel dilbilim, genel durguluk, genel gelirler, genel giderler, genel gökbilim, genel güvenlik, genel ışıklama, genel müdürlük, genel ruhbilim, ...

13 harfli

blastogenezis, Çingeneleşmek, dibiş degenek, genel anamnez, genel antrepo, genel bağıntı, genel belirti, genel çalışma, genel dağılım, genel denetim, genel devinme, genel eşdeğer, genel görünüm, genel görüşme, genel güvence, genel katalog, genel oynatım, genel sertlik, genel sigorta, genel sulantı, genel suvartı, ...

12 harfli

abiyogenetik, agametogenez, agamogenetik, agamogenezis, arka mengene, çingene beyi, Çingeneleşme, embriyogenez, genel ayırım, genel başkan, genel devlet, genel eğitim, genel formül, genel gramer, genel günlük, genel kartel, genel mağaza, genel ödence, genel önerme, genel sıklık, genel sınama, ...

11 harfli

Alcaligenes, biyogenetik, filogenetik, fitogenetik, gametogenez, gamogenetik, geñek azmak, genel alıcı, genel bütçe, genel çekim, genel çözüm, genel denge, genel duygu, genel duysu, genel etken, genel etmen, genel gider, genel iğcil, genel kabul, genel kadın, genel kurul, ...

10 harfli

abiyogenez, agamogenez, alagenevür, amelogenez, anagenezis, androgenez, Çingenelik, disgenezis, epigenetik, genegerçek, genel felç, genel fuar, genel grev, genel grup, genel plan, genel türe, genel tüze, genel uyum, genel zekâ, genelcilik, genelçekim, ...

9 harfli

amfigenez, biyogenez, cığıhgene, Çingenece, digenetik, dörtgenel, Ergenekon, filogenez, fitogenez, genegereş, genel dil, genel kod, genel kot, genel pay, genelleme, geneltmek, genepakla, generatör, geñezirek, ginogenez, lipogenez, ...

8 harfli

agenezis, anagenez, bilegene, degeneyh, epigenez, genel ad, genel af, genel ağ, genel iğ, geneleme, genellik, genelmek, generçek, geneşmek, genevirt, genezime, genezine, genezlik, gergenek, gergenez, hergenek, ...

7 harfli

bögenek, cingene, çingene, degeneh, degenek, dezgene, Digenea, digenez, dingene, dögenek, engenek, ergenek, Ergener, ergenet, fişgene, gegenez, gene de, genehet, genekop, geneksi, genelci, ...

6 harfli

agenez, engene, ergene, geneba, geneet, genepe, genewö, geneze, işgene, megene, tegene, yegene

5 harfli

genel, genem, gener, geneş, genez

4 harfli

gene

Kelime Ara