gene

gene

zf. (ge'ne) Yine: “Gene göğün gözleri bir gün yaşarmayacak / Geri kalan olursa gidenleri sayacak” -F. N. Çamlıbel.


gene

Kene.


gene

Gene, yine


gene

Gene (bk. gen, yene)


gene

< ET yana: yine. || genem || gine || yana || yene


gene

Yine


gene için benzer kelimeler


gene, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', şeklindedir.
gene kelimesinin tersten yazılışı eneg diziliminde gösterilir.