GENE ile başlayan kelimeler

GENE ile başlayan veya başında GENE olan kelimeler 293 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gene aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gene anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GENE ile başlayan kelimeler

25 harfli

genel ağ dizin hizmetleri, genel anlamlılık sınaması, genel borçlanma anlaşması

24 harfli

genel ağ iletişim kuralı, genel boğun agşak üstçül, genel giderler karşılığı, genel öğretim yöntemleri, genel satak dalgalanması, genel uygunluk bildirimi, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, genelleştirilmiş başkası, generalize transdüksiyon

23 harfli

genel amaçlı bilgisayar, genel denge çözümlemesi, genel yönetim giderleri

22 harfli

genel değilleme kuralı, genel finans ortaklığı, genel oynatım sineması, genel Riccati denklemi, genel satakda canlılık, genelden özele yöntemi, genelleşmiş eğretileme, genelleştirilmiş artık, genelleştirilmiş GARCH

21 harfli

genel kamu hizmetleri, genel tüketim vergisi, genel yapım giderleri, genelden özele kuralı, genelleşmiş faktoriel, genelleştirilmiş ARCH

20 harfli

genel devlet bütçesi, genel doğrusal model, genel doğrusal süreç, genel gelenek boyutu, genel sayışım düzeni, genel servet vergisi, genel toplama kuralı, genelleştirilmiş IRF, genetik mühendisliği

19 harfli

genel çarpma kuralı, genel denge analizi, genel denge teorisi, genel disponibilite, genel doğrusal grup, genel doğrusal öbek, genel eğilim modeli, genel kıl dökülmesi, genel özdeşleştirme

18 harfli

genel anlak ölçeri, genel denge kuramı, genel gaz denklemi, genel satağa sürme, genel satak raporu, genel tatil ücreti, genelleşmiş kuvvet, genelleştirebilmek, genetik haritalama

17 harfli

genel arakoruncak, genel asalakbilim, genel bilgi filmi, genel davranışlar, genel dekor planı, genel doğum oranı, genel satak ederi, genel sekreterlik, genel soymuklanım, genel tel urlanım, genel yargılıklar, genel-örtülü onam, genelleşik tel ur, genelleşmiş işlev, genelleştirebilme, genellik prensibi, genetik izolâsyon, genetik yatkınlık

16 harfli

genel anlambilim, genel aydınlatma, genel derivasyon, genel dil bilimi, genel imbibisyon, genel işbırakımı, genel ses bilimi, genel yetkililik, genelleştirilmek, genetik ilerleme, genetik kirlenme, genetik ruhbilim, genez çom beldek, genez göbekliler, genez ırık ökeli, genezlik eylemek

15 harfli

genel ağ adresi, genel anestetik, genel anestezik, genel başkanlık, genel görünümlü, genel işbırakma, genel kütüphane, genel osteopeni, genel uyuşukluk, genel yazmanlık, genelleştirilme, genelleyebilmek, genellik ilkesi, genetik etkiler, Genetta genetta

14 harfli

genel anestezi, genel coğrafya, genel dengelem, genel dilbilim, genel durguluk, genel gelirler, genel giderler, genel gökbilim, genel güvenlik, genel ışıklama, genel müdürlük, genel ruhbilim, genel sekreter, genel sıralama, genel sözleşme, genel tamdeyim, genel temsilci, genel yedekler, genel yerbilim, genel yönetici, genelleştirmek, ...

13 harfli

genel anamnez, genel antrepo, genel bağıntı, genel belirti, genel çalışma, genel dağılım, genel denetim, genel devinme, genel eşdeğer, genel görünüm, genel görüşme, genel güvence, genel katalog, genel oynatım, genel sertlik, genel sigorta, genel sulantı, genel suvartı, genel tasarcı, genel terleme, genel yetenek, ...

12 harfli

genel ayırım, genel başkan, genel devlet, genel eğitim, genel formül, genel gramer, genel günlük, genel kartel, genel mağaza, genel ödence, genel önerme, genel sıklık, genel sınama, genel sözlük, genel toplam, genel tümlev, genel Türkçe, genel verici, genel yazman, geñez kılmak, geñezlerince

11 harfli

geñek azmak, genel alıcı, genel bütçe, genel çekim, genel çözüm, genel denge, genel duygu, genel duysu, genel etken, genel etmen, genel gider, genel iğcil, genel kabul, genel kadın, genel kurul, genel müdür, genel ölçek, genel örnek, genel satak, Genel Teori, genel terim, ...

10 harfli

genegerçek, genel felç, genel fuar, genel grev, genel grup, genel plan, genel türe, genel tüze, genel uyum, genel zekâ, genelcilik, genelçekim, genelgeçer, genellemek, genellenme, genelleşme, genellikle, geneltasar, generalize, generallik, generasyon, ...

9 harfli

genegereş, genel dil, genel kod, genel kot, genel pay, genelleme, geneltmek, genepakla, generatör, geñezirek

8 harfli

genel ad, genel af, genel ağ, genel iğ, geneleme, genellik, genelmek, generçek, geneşmek, genevirt, genezime, genezine, genezlik

7 harfli

gene de, genehet, genekop, geneksi, genelci, genelev, genelge, genelme, genelti, general, generim, Generli, genesis, geneşim, genetik, Genetlk, genevçe, genevir, genevit, geneviz, genevüz, ...

6 harfli

geneba, geneet, genepe, genewö, geneze

5 harfli

genel, genem, gener, geneş, genez

4 harfli

gene

Kelime Ara