okzalik asit

okzalik asit İng. oxalic acid

Sidikte kristaller hâlinde bulunan ve birçok bitkilerde de ara ürün olan organik bir asit. Okzalat.


okzalik asit İng. oxalic acid

Bazı canlılarda ara ürün olarak meydana gelen organik bir asit.


okzalik asit için benzer kelimeler


okzalik asit, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'z', 'a', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
okzalik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kilazko diziliminde gösterilir.