omce

omce

Bağ kütüğü, asma.


omce

1. Çam kütüğü. 2. bk. omca-1.


omce, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'c', 'e', şeklindedir.
omce kelimesinin tersten yazılışı ecmo diziliminde gösterilir.