omurgacıl (tıbbî kavramı)

omurgacıl (tıbbî kavramı) Fr. Spinal

omurgacıl (tıbbî kavramı) için benzer kelimeler


omurgacıl (tıbbî kavramı), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'u', 'r', 'g', 'a', 'c', 'ı', 'l', ' ', '(', 't', 'ı', 'b', 'b', 'î', ' ', 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', 'ı', ')', şeklindedir.
omurgacıl (tıbbî kavramı) kelimesinin tersten yazılışı )ımarvak îbbıt( lıcagrumo diziliminde gösterilir.