omuzlağı

omuzlağı

Bir omuzluk yük.


omuzlağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'u', 'z', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
omuzlağı kelimesinin tersten yazılışı ığalzumo diziliminde gösterilir.