ön seste ünsüz türemesi

ön seste ünsüz türemesi

Ünlü ile başlayan bazı kelimelerin ön hecelerindeki vurgusuz veya zayıf kelime başı ünlülerinin ses değerlerini koruma vb. nedenlerle y, h, v gibi boğumlanma noktaları zayıf olan ünsüzlerin türemesi olayı; ıpar > yıpar "koku"; ipek > yipek; ırak > yırak "uzak"; ıgaç > yıgaç "ağaç"; ur > vur; ayva > hayva; elbel > helbet (ağızlarda), âveng > heveng vb.


ön seste ünsüz türemesi

Azerbaycan Türkçesi: proteza; Türkmen Türkçesi: proteza; Gagauz Türkçesi: proteza;Özbek Türkçesi: soz bóşida undóş órttiriş; Uygur Türkçesi: proteza ~ söz beşida üzük tavuşlarniňqoşulup qelişi; Tatar Türkçesi: tartıqlarnıň östälüe ~ süz başına tartıq östälü ~ proteza;Başkurt Türkçesi: proteza; Kmk: söznü başına tutuk awaznı gelmegi ~ proteza; Krç.-Malk.: proteza; Nogay Türkçesi: proteza; Kazak Türkçesi: proteza; Kırgız Türkçesi: proteza; Alt:: proteza;Hakas Türkçesi: proteza; Tuva Türkçesi: proteza; Şor Türkçesi: proteza; Rusça: proteza


ön seste ünsüz türemesi için benzer kelimeler


ön seste ünsüz türemesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', ' ', 's', 'e', 's', 't', 'e', ' ', 'ü', 'n', 's', 'ü', 'z', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ön seste ünsüz türemesi kelimesinin tersten yazılışı isemerüt züsnü etses nö diziliminde gösterilir.