öncelik hakkı

öncelik hakkı İng. right of the preference, priority, privilege, preferential right

Cezada tutuklu olan sanığa ilişkin duruşmanın, ötekilerden daha çabuk ve ivedili olarak yürütülmesi; özel türede ise bir alacağın ötekilerden daha önce alınabilmesi hakkı.


öncelik hakkı İng. exclusive rights

Bir oyunu ilk kez sahneye çıkartma hakkı.


öncelik hakkı İng. pre-emptive right, pre-emption right, rights offering

1. Hisse senedi sahiplerine yeni çıkarılan hisse senetlerini mevcut paylarıyla orantılı biçimde satın almak için tanınan hak. 2. Hisseli mülklerin satışında, öncelikle pay sahibi olan kişilere tanınan satınalma hakkı. 


öncelik hakkı İng. option to call

Başkalarından daha üstün tutulma hakkı kazanmış olan.


öncelik hakkı İng. exclusive rigths

Sinema Öncelik oynatımını sağlayan hak.


öncelik hakkı İng. Exclusive rights

Bir oyunu ilk kez sahneye koyma hakkı.


öncelik hakkı için benzer kelimeler


öncelik hakkı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
öncelik hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah kilecnö diziliminde gösterilir.