adda öncelik hakkı

adda öncelik hakkı İng. right of priority for title

Benzer türden olan iki yapıtta aynı adın kullanılması halinde, daha önce kamuya sunulan (yayımlanan) yapıta ya da iyesine tanınan öncelik hakkı.


adda öncelik hakkı için benzer kelimeler


adda öncelik hakkı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'a', ' ', 'ö', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
adda öncelik hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah kilecnö adda diziliminde gösterilir.