önek yazılış biçimi

önek yazılış biçimi İng. prefix notation

Bir yöneten deyimin, ilişkin olduğu yönetilen deyimlerin önüne konulmasını öngören yazılış biçimi. ||Önek yazılış biçimi ayraçsız bir yazılış biçimidir. Krş.. araek yazılış biçimi, artek yazılış biçimi, ayraçsız yazılış biçimi. Örn. (…) pqr önermesinde, üçlü bir yöneten deyim olan (…) ön ek yazılış biçimine göre kullanılmıştır.


önek yazılış biçimi için benzer kelimeler


önek yazılış biçimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', 'e', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
önek yazılış biçimi kelimesinin tersten yazılışı imiçib şılızay kenö diziliminde gösterilir.