ayraçsız yazılış biçimi

ayraçsız yazılış biçimi İng. parantheses-free notation

ayraçsız yazılış biçimi için benzer kelimeler


ayraçsız yazılış biçimi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'a', 'ç', 's', 'ı', 'z', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ayraçsız yazılış biçimi kelimesinin tersten yazılışı imiçib şılızay zısçarya diziliminde gösterilir.