türekçe yazılış

türekçe yazılış Fr. graphie étymologique

Bir kelimenin, söylenişi farklı olduğu halde, türeğini gösterecek tarzda olan yazılışı: Aslan yerine Arslan gibi.


türekçe yazılış için benzer kelimeler


türekçe yazılış, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'ç', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', şeklindedir.
türekçe yazılış kelimesinin tersten yazılışı şılızay eçkerüt diziliminde gösterilir.