türekçe

türekçe Fr. Polype

türekçe için benzer kelimeler


türekçe, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'ç', 'e', şeklindedir.
türekçe kelimesinin tersten yazılışı eçkerüt diziliminde gösterilir.