türekçe keser

türekçe keser Fr. Polypotome

türekçe keser için benzer kelimeler


türekçe keser, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'ç', 'e', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
türekçe keser kelimesinin tersten yazılışı resek eçkerüt diziliminde gösterilir.