önermesel olmayan mantık

önermesel olmayan mantık İng. logic of non-declarative sentences

Bildirsel olmayan tümceler kapsayan bir sözedilen dile ilişkin mantık dizgesi, || Krş.. buyruklar mantığı, sorular mantığı.


önermesel olmayan mantık için benzer kelimeler


önermesel olmayan mantık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
önermesel olmayan mantık kelimesinin tersten yazılışı kıtnam nayamlo lesemrenö diziliminde gösterilir.