örgensel boyaözü

örgensel boyaözü İng. dye

Gereçlere sıkı sıkıya bağlanarak onları renklendiren, genellikle su, ışık, sabun ve benzerlerine dayanıklı örgensel özdek.


örgensel boyaözü için benzer kelimeler


örgensel boyaözü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 'g', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
örgensel boyaözü kelimesinin tersten yazılışı üzöayob lesnegrö diziliminde gösterilir.