madensel boyaözü

madensel boyaözü İng. pigment

Yağ ya da öteki boya sıvılarına karıştırıldığında, boyaya rengini veren madensel özdek.


madensel boyaözü için benzer kelimeler


madensel boyaözü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
madensel boyaözü kelimesinin tersten yazılışı üzöayob lesnedam diziliminde gösterilir.