Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi İng. Right to Organise and Collective Bargaining Convention

Toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine, sendika ayrımcılığı yapılmamasına ve farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmemelerine yönelik önlemleri içeren ve 1949 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi.


Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi için benzer kelimeler


Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ö', 'r', 'g', 'ü', 't', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'v', 'e', ' ', 'T', 'o', 'p', 'l', 'u', ' ', 'S', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'H', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 'S', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşelzöS ıkkaH emşelzöS ulpoT ev emneltügrÖ diziliminde gösterilir.