örnek bedel

örnek bedel İng. mesne profits

Bir malın kullanılmasından doğan yararın benzerleri dikkate alınarak bilirkişi tarafından belirlenen parasal değeri.


örnek bedel için benzer kelimeler


örnek bedel, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 'n', 'e', 'k', ' ', 'b', 'e', 'd', 'e', 'l', şeklindedir.
örnek bedel kelimesinin tersten yazılışı ledeb kenrö diziliminde gösterilir.