örtük işlev

örtük işlev İng. implicit function

x öğesini y ye bağlayan kural F(x,y)=0 biçimindeki bir denklemle verilen işlev. Karşılaştırınız. belirtik işlev.


örtük işlev için benzer kelimeler


örtük işlev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 't', 'ü', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
örtük işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi kütrö diziliminde gösterilir.