Orwocolor

Orwocolor İng. Orwocolor

Sinema Doğu Almanya'da geliştirilen, Agfacolor'u andıran, negatif-pozitife dayanan, tek kuşak renkli film işlemi.


Orwocolor, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, O harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'O', 'r', 'w', 'o', 'c', 'o', 'l', 'o', 'r', şeklindedir.
Orwocolor kelimesinin tersten yazılışı rolocowrO diziliminde gösterilir.