östrüs siklusu

östrüs siklusu İng. estrous cycle

Kızgınlık döngüsü.


östrüs siklusu için benzer kelimeler


östrüs siklusu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 's', 't', 'r', 'ü', 's', ' ', 's', 'i', 'k', 'l', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
östrüs siklusu kelimesinin tersten yazılışı usulkis sürtsö diziliminde gösterilir.