homogonik yaşam siklusu

homogonik yaşam siklusu İng. homogonic life cycle

Tüm nesillerin paraziter veya serbest yaşamlı olduğu yaşam siklusu. Bu iki dönem arasında ya çok az veya hiç değişim olmaz.


homogonik yaşam siklusu için benzer kelimeler


homogonik yaşam siklusu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'g', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ş', 'a', 'm', ' ', 's', 'i', 'k', 'l', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
homogonik yaşam siklusu kelimesinin tersten yazılışı usulkis maşay kinogomoh diziliminde gösterilir.