kızgınlık siklusu

kızgınlık siklusu İng. estrus cycle, heat cycle

Kızgınlık döngüsü.


kızgınlık siklusu için benzer kelimeler


kızgınlık siklusu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'i', 'k', 'l', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
kızgınlık siklusu kelimesinin tersten yazılışı usulkis kılnıgzık diziliminde gösterilir.