homogonik yaşam döngüsü

homogonik yaşam döngüsü İng. homogonic life cycle

Canlının tüm nesillerinin parazitik veya serbest yaşamlı olduğu yaşam döngüsü.


homogonik yaşam döngüsü için benzer kelimeler


homogonik yaşam döngüsü, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'g', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
homogonik yaşam döngüsü kelimesinin tersten yazılışı üsügnöd maşay kinogomoh diziliminde gösterilir.