otomorfizm

otomorfizm İng. automorphism

Bir nesneler sisteminin kendisine izomorfizmi.


otomorfizm, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 't', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
otomorfizm kelimesinin tersten yazılışı mzifromoto diziliminde gösterilir.