otopark

otopark Alm. Autopark

a. Taşıtların trafik bakımından uygun olan ve belli bir süre bırakıldıkları açık veya kapalı yer, park yeri, park.


otopark için benzer kelimeler


otopark, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 't', 'o', 'p', 'a', 'r', 'k', şeklindedir.
otopark kelimesinin tersten yazılışı krapoto diziliminde gösterilir.