özeksel beklem

özeksel beklem İng. central moment

(Kuramsal istatistik) Bir dağılımın ortalamaya göre beklemi.


özeksel beklem için benzer kelimeler


özeksel beklem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
özeksel beklem kelimesinin tersten yazılışı melkeb leskezö diziliminde gösterilir.