özel ad

özel ad

a. db. Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim: Ali, Ankara, Kızılırmak, Özbek, Türkçe gibi.


özel ad İng. proper noun

(Derleme.. özel isim) Tek varlığı bildiren ad: Ali, Ayşe, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kızılırmak Sapanca, Pamuk (kedi adı) vb.


özel ad İng. propernoun

Tek bir kişiyi, belli bir varlığı veya topluluğu gösteren ad. Kişi, yer, kuruluş, din vb. adları özel adlardır: Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Ankara, Uludağ, Kızılırmak, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Balkaş Gölü, Erciyes Üniversitesi, Millî Kütüphane, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Müslümanlık, Budizm vb.


özel ad için benzer kelimeler


özel ad, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'a', 'd', şeklindedir.
özel ad kelimesinin tersten yazılışı da lezö diziliminde gösterilir.