özel girişimcilik

özel girişimcilik, -ği

a. Ekonomik alanda özel girişimi tercih etme.


özel girişimcilik için benzer kelimeler


özel girişimcilik, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
özel girişimcilik kelimesinin tersten yazılışı kilicmişirig lezö diziliminde gösterilir.