özel izin anlaşmaları

özel izin anlaşmaları İng. royalty agreements

Özel izin verilirken yapılan anlaşma ve bunun yazılı belgesi.


özel izin anlaşmaları için benzer kelimeler


özel izin anlaşmaları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
özel izin anlaşmaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamşalna nizi lezö diziliminde gösterilir.